top of page

Wat wilt U? 

0346-257857

Win - Win 

Rendement door inspiratie en motivatie

Daar doet u het voor: rendement, plus, zelfsturend vermogen, zichzelf verbeterend, daar gaat het om.

"Wat levert mij deze input aan output op?" Dat dient (belangrijk) meer te zijn.

 

Een soort rente op menselijk kapitaal.

 

Op de harde zaken, werkprocessen en middelen, is dat relatief eenvoudig. Bijvoorbeeld: je schaft een auto aan en je kunt verplaatsen. Op de zachte zaken, de mens, komen we in een veld van verwachte capaciteiten of tekort daaraan. Je hebt wel een rijbewijs nodig om in een auto te mogen dan wel te kunnen rijden.

 

Een training of coaching dient meerwaarde te hebben. Het dient invulling te geven aan kennis, vaardigheid en attitude. De variabele hierin is attitude. Kennis is te leren. Je kan leren om, bijvoorbeeld, een ander aan te spreken. Doe het vaak genoeg en je ontwikkelt vaardigheid.

De attitude, de motivatie, om dit te doen is van een andere orde.

 

Waarom zou ik iets gaan leren? Wat levert mij dat op?

 

En zo zitten we van bedrijfsdoelstellingen plotseling bij persoonlijke doelstellingen. Het is prachtig wanneer deze elkaar versterken, het kan een ramp worden wanneer ze elkaar bijten. 

 

Advies, in gesprek met Teamric Training en Coaching

De behoefte aan verbetering  is wel helder. En hoe dan verder?

Uw reis begint met uw eerste stap buiten de deur: contact opnemen met Teamric.

Na onze eerste gesprek, telefonisch of aan tafel, adviseren wij u een passende oplossing.

Laat u door ons inspireren. 

 

Op uw verzoek zetten we ons advies om in een voorstel en u waardeert ons door samen met ons uw doelstellingen tot een succes te maken. 

Meer voor minder 

Rendement: kosten versus baten

De spanningsboog tussen wat u wilt en wat het kost, kan een uitdaging zijn. Is er voldoende budget?

U maakt het voor ons nog interessanter wanneer u meer wilt.  Wij leveren meer voor dezelfde prijs indien u meer dan 20 dagdelen afneemt of wanneer we tot een soort raamovereenkomst komen voor een langere samenwerking. Inzet op interimbasis behoort ook tot de mogelijkheden.

 

Wij bespreken de mogelijkheden graag met u.  Geef uw interesse aan via

 

                                                                              of 

06-39383700

Tip: aftrekbaarheid van studiekosten

Hier vindt u informatie over fiscale mogelijkheden van studiekosten.

bottom of page