top of page

  Nieuw gedrag 

De weg naar succes is altijd onder constructie

Voor u persoonlijk

Persoonlijk leiderschap gaat over leiding nemen over wat ik wil. In relatie met de ander mijn plek nemen, laten zien, horen, voelen. Wat kan ik? Hoe kan ik dat doen? Waarom is dit zo belangrijk? Wie heb ik nodig? 

 

We coachen persoonlijke vraagstukken, arbeidsgerelateerde vraagstukken en reïntegratie.

Voor uw afdeling

Uw bedrijf heeft zijn bestaansrecht vertaalt naar doelstellingen voor uw afdeling. Klantgerichtheid, hostmanship, commercieel succesvol zijn, goed communiceren zijn enkele voorbeelden die wij in onze dagelijkse praktijk vorm geven. 

Voor uw organisatie

Voor alle medewerkers, ongeacht hun functie. De neuzen allemaal dezelfde kant op met een doorleefde visie, missie en kernwaarden. Daarin ondersteund door een heldere strategie maakt dat uw medewerkers staan voor de zaak. 

Voor managers, Teamleiders en Supervisors

Onder de juiste leiding worden doelstellingen stuk voor stuk succesnummers. 

bottom of page