top of page

Toelichting borging Teamric Trigger

Deze vorm van borging gaat over een langere periode. Vier maanden lang ontvang je iedere week een trigger van ons om je te herinneren en te stimuleren om met elkaar aanspreken aan de slag te gaan. Het verzoek is om 4x per dag bewust met de inhoud van de trigger aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld 2x in de ochtend en 2x in de middag. 

Daag jezelf uit om op je eigen manier te leren. 

Hieronder volgt per trigger een toelichting. 

Geef ik-boodschappen

Een boodschap vanuit de ik-vorm zenden heeft alles te maken met veiligheid. Je onderbewuste is veel beter in staat te luisteren naar ik-boodschappen.

 

Je onderbewuste is erop gericht om je te beschermen en doet dat in elke situatie. Een jij-boodschap is meestal negatief en volgens je onbewuste dus gericht om jou een kopje kleiner te maken. Dit is dus absoluut een no-go. 

Een ik-boodschap zendt voor je onbewuste een signaal uit hoe de ander jou ervaart.

Daar is niets mis mee. Daar gaat het onbewuste niet van in de verdediging.

Wat jij volgens een ander waarneemt is veilig. Dan kan er geluisterd worden. 

Vandaar dat in de ik-vorm zo sterk werkt. 

Feedback met Inge Viergees

Inge Viergees is wat gemakkelijker te onthouden dan de detailinformatie waar het voor staat. Ik adviseer je deze afkorting letterlijk uit je hoofd te leren. 

Inge staat voor de onderdelen om elkaar aanspreken zo effectief mogelijk te maken. 

Viergees staat voor de structuur waarop je dat het beste kunt doen. 

Inge: 

Ik-vorm

Nu, gelijk dan wel zo snel als mogelijk na het waargenomen gedrag waar je feedback over wilt geven. Recent.

Gedrag, je benoemt altijd zintuiglijk waargenomen gedrag, feitelijk weergegeven

Eenvoudig, houd het kort en bondig

Gedrag: omschrijf het gedrag dat je zintuiglijk waarneemt op een feitelijke manier vanuit de ik-persoon

     Ik zie dat je met je armen over elkaar zit

Gevoel: omschrijf het gevoel dat je daar bij krijgt

     Ik krijg daar het idee bij dat je het niet interesseert

Gevolg: Dat maakt dat ik me afvraag of ik dit je wel vertellen kan

      Je kan nu een controle vraag stellen: Klopt dat?

      Afhankelijk van de reactie van de ontvanger gaat het aanspreken over naar bespreken

Gewenst gedrag: Ik vind het fijn wanneer je meer open stelt voor mijn woorden

Het bovenstaande is een voorbeeld zoals ik het zou kunnen zeggen. Spreek de ander aan met de woorden die bij jou passen, op je eigen manier. Het is wel versterkend om deze structuur aan te houden. 

Creëer een sfeer van veiligheid

Veiligheid is belangrijk bij het aanspreken. Veiligheid heeft te maken dat jezelf en de ander zich o,k. voelt bij de situatie waar jullie beiden zich in bevinden. Houd rekening met:

 • Gepaste afstand van elkaar

 • Je houding (armen over elkaar werkt snel averechts)

 • De plek waar je bevindt. Wie kan het allemaal horen? Wordt het een onbedoelde groepsessie of kan je ontspannen?

 • Een kop koffie kan wonderen doen

 • Neem de tijd en maak je boodschap niet groter dan nodig. Allerlei ondersteunende teksten leiden snel af. 

 • Houd het doel voor ogen. 

 • Stel vragen zodat aanspreken overgaat in bespreken

Door goed rekening te houden met veiligheid toon je respect naar elkaar en dat vergroot het vertrouwen. 

Feedback gaat over gedrag

Hier maken we een verdieping over gedrag, interessant, neem een paar minuutjes om dit door te nemen, het zal je inzichten opleveren. En inzichten leveren uitzichten op nieuwe mogelijkheden op.

Je kan stellen dat de mens vanuit 6 verschillende niveaus kan communiceren. Ik leg het uit: de 6 niveaus zijn:

 1. Missie/Visie

 2. Identiteit

 3. Normen en waarden/Overtuigingen

 4. Kennis en vaardigheid

 5. Gedrag

 6. Omgeving

 

 

Toelichting van de verschillende niveaus:

1 Missie/Visie: je bent hier op aarde om jouw missie/visie te leven. Het geeft veel voldoening wanneer je dit doet. Daarbij is het nog niet zo gemakkelijk om nu precies te achterhalen wat jouw persoonlijke missie en visie is. Stel jezelf maar eens de vraag: Waarom ben ik hier? Het kan best wel wat moeite kosten om een antwoord te kunnen geven. En toch, toch word je geleid door je missie en visie. Niets voor niets het hoogste niveau. 

2 Identeit: geeft inhoud aan wie je bent en wie je wilt zijn. Dit ligt in het verlengde van niveau 1, je missie en visie

3 Normen en waarden/overtuigingen: Normen zijn regels die van buitenaf komen en waarvan je het prettig vindt om hier naar te leven, waarden zijn regels van binnenuit, die in je "zijn" verankert liggen. Overtuigingen zijn gedachten die je mening vorm geven. Dit niveau ligt in het verlengde van niveau 1 en 2. 

4 Kennis en vaardigheid: op basis van je normen en waarden en overtuigingen ben je tot een opleiding of juist niet gekomen. Je zal kennis waar je geïnteresseerd in bent gemakkelijk opnemen, terwijl kennis over zaken waar je niets mee hebt taai te verwerken is. Op basis van je kennis ontwikkel je vaardigheden. In deze training gaat het over kennis en vaardigheden over elkaar aanspreken met een goed gevoel. 

5 Gedrag: dit is het niveau dat voor een ander concreet waarneembaar is. Je gedraagt je in lijn met de voorgaande niveas 1 t/m 4. Dus waar je gedachten om gedrag vorm te geven, vandaan komen is nog niet zo maar gezegd. Daar kan je beter geen uitspraken over doen, dan zit je in no-time in (veroordelende) aannames. 

Het gedrag zelf, daar kan je wel wat over zeggen. Je kan vertellen wat je concreet waarneemt. Dit maakt het ook veilig voor de ontvanger van jouw waarneming. Hier hebben we dan ook de eerste G van de 4G's te pakken. Omschrijf het concreet waargenomen gedrag.

6 Omgeving: dit niveau heeft invloed op je gedrag. Midden op een snelweg een kop koffie drinken doe je niet. Het is gevaarlijk en de omgeving is er niet naar. Bij een koffieautomaat of in een cafeetje is het juist wel gepast om koffie te drinken. De omgeving is hierop aangepast. Door de omgeving aan te passen aan de situatie creëer je veiligheid. 

Meer over deze 6 niveaus is terug te vinden op internet. Google eens op Neurologisch Niveaus. Deze kennis komt uit het NLP gedachte goed. (NLP:Neuro Linguïstisch Programmeren)

Creëer een sfeer van veiligheid

Veiligheid kan er al snel zijn. Het gaat er om dat de ontvanger van je boodschap geen afleiding heeft van zijn/haar omgeving. Denk daarbij aan de mensen die er allemaal zijn. Vaak is wat privacy al voldoende. De ontvanger kan zich dan vrij voelen om natuurlijk te reageren.

 

Het zal je maar gebeuren... 

                                                                                               

 

 

Dat je onder tijdsdruk even vlot te horen krijgt dat er niet veel van klopt...Waarvan dan? Tijd om te reageren is er amper want het is zo druk en de collega's die er bij zijn...nou dat helpt ook niet echt. Van aanspreken naar bespreken komt het niet. Doorvragen? Je zou wel willen maar de vogel is al weer gevlogen. 

Het is duidelijk dat de veiligheid een verantwoordelijkheid is van de zender en van de ontvanger bij elkaar aanspreken. Een paar minuutjes schelen hierbij uren en een hoop irritatie. 

Wat bespreek jij vandaag?

Initiatief nemen in de ander aanspreken, daar is soms wat lef voor nodig. Net even over de grens van je comfortzône heen want daar gebeurt de verandering die nog niet zo gemakkelijk is. Door de ander toch aan te spreken merk je dat je comfortzône gaat groeien en dat het steeds gemakkeliiker wordt om een ander aan te spreken. 

                                                                                   

                                                                                 Zeg er wat van! Van dat waar je verder mee wilt, wat staat tussen jou                                                                                     en de persoon die het betreft. Ik zeg "Gewoon doen"

INti

 is een paragraaf. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen.

bottom of page